جهت انجام ثبت نام و دریافت برنامه ی آزمونها و عضو شدن در گروه و کانال تلگرامی VIP لطفا پس از واریز وجه مربوطه تصویر فیش را به همراه اطلاعات قید شده در زیر به شماره ی ۰۹۳۶۱۲۶۴۸۳۹ در تلگرام ارسال کرده تا برنامه را در یافت نموده و در گروه خصوصی مربوطه عضو شوید و کد کاربری و رمز سامانه ی آزمون آنلاین برایتان ساخته ارسال شود

ابتدا شماره فوق را به نام Admin در کوشیتان ذخیره کنید و سپس در تلگرام فیش مربوطه را ارسال فرمائید تا در اسرع وقت پروسه ی ثبت نامتان انجام پذیرد

لطفا فقط در صورت ثبت نام به ادمین پیام دهید و جهت اطلاع از جزئیات پروژه و پاسخ به سوالاتتان به پیج اینستاگرام دکتر امین عبدی راد به آدرس

https://www.instagram.com/raad_amiin

@Raad_Amiin

مراجعه فرمائید

گروه های ثبت نامی

دستیاری اسفند ۱۴۰۰

هزینه ی ثبت نام برای دستیاری اسفند ۱۴۰۰ (شامل برنامه منظم به همراه آزمونهای آنلابن استاندارد و با کیفیت بالا تا روز آزمون دستیاری به همراه پشتیبانی مداوم گروهی توسط رتبه های تک رقمی در گروه و کانال VIP) : 2 و ۹۰۰ میلیون هزار تومان

در صورت ثبت نام گروهی (۳ نفر و بیشتر ۱۵ درصد تخفیف (۴۳۵ هزار تومان )به هر نفر تعلق خواهد گرفت : مجموع هزینه: ۲ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان)

 

توجه : تعهد مجموعه برای شما تا روز آزمون دستیاری بوده و در صورت تعویق آزمون، برنامه جدید ارائه خواهد شد و هیچگونه هزینه اضافه ای دریافت نخواهد شد فلذا نگران تعویق آزمون نباشید

جهت انجام ثبت نام و دریافت برنامه ی آزمونها و عضو شدن در گروه و کانال تلگرامی VIP لطفا پس از واریز وجه مربوطه تصویر فیش را به همراه اطلاعات قید شده در زیر به شماره ی ۰۹۳۶۱۲۶۴۸۳۹ در تلگرام ارسال کرده تا برنامه را در یافت نموده و در گروه خصوصی مربوطه عضو شوید و کد کاربری و رمز سامانه ی آزمون آنلاین برایتان ساخته ارسال شود

ابتدا شماره فوق را به نام Admin در کوشیتان ذخیره کنید و سپس در تلگرام فیش مربوطه را ارسال فرمائید تا در اسرع وقت پروسه ی ثبت نامتان انجام پذیرد

لطفا فقط در صورت ثبت نام به ادمین پیام دهید و جهت اطلاع از جزئیات پروژه و پاسخ به سوالاتتان به پیج اینستاگرام دکتر امین عبدی راد به آدرس

https://www.instagram.com/raad_amiin

@Raad_Amiin

مراجعه فرمائید

 

 

گروه پیشکارورزی شهریور ۱۴۰۰

 

هزینه ی ثبت نام برای آزمون پیش کارورزی شهریور ۱۴۰۰ (شامل برنامه منظم به همراه آزمونهای آنلابن استاندارد و با کیفیت بالا تا روز آزمون پیشکارورزی به همراه پشتیبانی مداوم گروهی توسط رتبه های تک رقمی در گروه و کانال VIP) : :850 هزار تومان

جهت انجام ثبت نام و دریافت برنامه ی آزمونها و عضو شدن در گروه و کانال تلگرامی VIP لطفا پس از واریز وجه مربوطه تصویر فیش را به همراه اطلاعات قید شده در زیر به شماره ی ۰۹۳۶۱۲۶۴۸۳۹ در تلگرام ارسال کرده تا برنامه را در یافت نموده و در گروه خصوصی مربوطه عضو شوید و کد کاربری و رمز سامانه ی آزمون آنلاین برایتان ساخته ارسال شود

ابتدا شماره فوق را به نام Admin در گوشیتان ذخیره کنید و سپس در تلگرام فیش مربوطه را ارسال فرمائید تا در اسرع وقت پروسه ی ثبت نامتان انجام پذیرد

لطفا فقط در صورت ثبت نام به ادمین پیام دهید و جهت اطلاع از جزئیات پروژه و پاسخ به سوالاتتان به پیج اینستاگرام دکتر امین عبدی راد به آدرس

https://www.instagram.com/raad_amiin

@Raad_Amiin

مراجعه فرمائید

 

 

گروه پیشکارورزی اسفند ۱۴۰۰

هزینه ی ثبت نام برای پیش کارورزی اسفند ۱۴۰۰(شامل برنامه منظم به همراه آزمونهای آنلابن استاندارد و با کیفیت بالا تا روز آزمون پیشکارورزی به همراه پشتیبانی مداوم گروهی توسط رتبه های تک رقمی در گروه و کانال VIP ) : :1 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

جهت انجام ثبت نام و دریافت برنامه ی آزمونها و عضو شدن در گروه و کانال تلگرامی VIP لطفا پس از واریز وجه مربوطه تصویر فیش را به همراه اطلاعات قید شده در زیر به شماره ی ۰۹۳۶۱۲۶۴۸۳۹ در تلگرام ارسال کرده تا برنامه را در یافت نموده و در گروه خصوصی مربوطه عضو شوید و کد کاربری و رمز سامانه ی آزمون آنلاین برایتان ساخته ارسال شود

ابتدا شماره فوق را به نام Admin در گوشیتان ذخیره کنید و سپس در تلگرام فیش مربوطه را ارسال فرمائید تا در اسرع وقت پروسه ی ثبت نامتان انجام پذیرد

لطفا فقط در صورت ثبت نام به ادمین پیام دهید و جهت اطلاع از جزئیات پروژه و پاسخ به سوالاتتان به پیج اینستاگرام دکتر امین عبدی راد به آدرس

https://www.instagram.com/raad_amiin

@Raad_Amiin

مراجعه فرمائید

 

گروه بیسیک

(پس از اتمام موفقیت آمیز دوره ی اول بیسیک و رضایت بسیار بالای همکاران عزیز ، در حال حاضر به علت تمرکز تیم بر روی برنامه ی دستیاری و پیش کارورزی تا اطلاع ثانوی ثبت نام دوره ی بیسیک به اتمام رسیده و تاریخ شروع مجدد دوره ی جدید و زمان شروع ثبت نام توسط پیج اینستاگرام و تلگرام دکتر راد به اطلاع خواهد رسید )

البته همکارانی که قصد ثبت نام در دوره ی دستیاری و پیش کارورزی را دارند توجه داشته باشند که تمام مباحث دوره ی بیسیک در دوره اصلی تکرار خواهند شد و دوره ی بیسیک پیش نیاز دوره اصلی پیش کارورزی و دستیاری نمی باشد

 

جهت انجام ثبت نام و دریافت برنامه ی آزمونها و عضو شدن در گروه و کانال تلگرامی VIP لطفا پس از واریز وجه مربوطه تصویر فیش را به همراه اطلاعات قید شده در زیر به شماره ی ۰۹۳۶۱۲۶۴۸۳۹ در تلگرام ارسال کرده تا برنامه را در یافت نموده و در گروه خصوصی مربوطه عضو شوید و کد کاربری و رمز سامانه ی آزمون آنلاین برایتان ساخته ارسال شود

ابتدا شماره فوق را به نام Admin در گوشیتان ذخیره کنید و سپس در تلگرام فیش مربوطه را ارسال فرمائید تا در اسرع وقت پروسه ی ثبت نامتان انجام پذیرد

لطفا فقط در صورت ثبت نام به ادمین پیام دهید و جهت اطلاع از جزئیات پروژه و پاسخ به سوالاتتان به پیج اینستاگرام دکتر امین عبدی راد به آدرس

https://www.instagram.com/raad_amiin

@Raad_Amiin

مراجعه فرمائید

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن همراه ترجیحا دارای اکانت تلگرام

:وضعیت حال حاضر:

دانشجو : فیزیوپات /استاژر / اینترن

فارغ التحصیل : مشغول به طرح /سرباز/آف / شاغل

:

انصراف پس از ثبت نام :

همکاران گرامی جهت تهیه ی برنامه ی این پروژه و تهیه ی سرور و بستر مناسب جهت آزمون آنلاین زحمت فراوان توسط تیم اصلی کشیده شده است و به ازای افتتاح هر اکانت از مجموعه هزینه اولیه و روزانه دریافت می گردد فلذا در صورت انصراف به هر دلیل پس از ثبت نام و دریافت برنامه و عضویت در گروه خصوصی مبلغ ۳۰۰ هزارتومان به صورت اولیه و همچنین مبلغ ۱۵ هزار تومان به ازای هر روز پس از عضویت کسر شده و مابقی وجه خدمتتان واریز خواهد شد