این پروژه با همفکری رتبه های برتر آزمون های پزشکی و بر اساس شالوده قوی و محکم دانشمند فرهیخته زنده یاد  دکتر امین عبدی راد رتبه یک آزمون دستیاری دوره ی ۴۶ شکل گرفت و اساس آن ایجاد یک پایه ی قوی از مباحث مهم و نشان دادن راه های درست گام برداشتن در مسیر مطالعه  صحیح بوده تا در تایم محدودی که در اختیار دارید با پرهیز از آزمون و خطا و بهره برداری از راهنمایی های صحیح و علمی و با برنامه ا ی حساب شده به سمت عملی شدن رویاهایتان قدم بردارید

معرفی برنامه ی Base to Top

این برنامه دقیقا به چه صورت اجرا می شود ؟